Panując nad emocjami, panujesz nad swoim życiem

Panując nad emocjami, panujesz nad swoim życiem

Inteligencja emocjonalna ma istotne znaczenie w komunikacji małżeńskiej i zadowoleniu ze związku.

Stan zadowolenia zależy od oczekiwań, potrzeb i pragnień w małżeństwie. Wielu ekspertów uważa, że inteligencja emocjonalna lub przynajmniej niektóre jej aspekty dają możliwość opracowania bardziej satysfakcjonujących małżeństw. Kiedy człowiek staje się zły, musi korzystać z zaawansowanych umiejętności emocjonalnych, wysokiego poziomu empatii i poczucia kontroli. Ludzie, którzy nie są w stanie zarządzać swoimi emocjami walczą ze swymi wewnętrznymi konfliktami. Nie są więc w stanie wykorzystać swoich zdolności do efektywnej pracy.

Naukowcy z Iranu przeprowadzili badania na temat zależności pomiędzy inteligencją emocjonalną, a satysfakcją małżeńską z uwzględnieniem trzech poziomów zamożności respondentów.

Inteligencja emocjonalna w związku

Inteligencję emocjonalną zdefiniowano jako umiejętność rozpoznawania i kształtowania własnych stanów emocjonalnych oraz innych ludzi. Stopień inteligencji emocjonalnej jest bardzo ważny w pracy, w relacjach z innymi ludźmi w tym relacjach między małżonkami. Ludzie, którzy potrafią w odpowiedni sposób zarządzać swoimi emocjami zdecydowanie są lepszymi pracownikami i partnerami.

Takie osoby są bardziej dojrzałe i odpowiedzialne w porównaniu do osób posiadających niski stopień inteligencji emocjonalnej. Aby zmierzyć satysfakcję małżeńską partnerzy musieli odpowiedzieć na pytania m.in.: jakie są ich poglądy na temat oczekiwań i potrzeb w związku.

Zobacz także: Inteligentne emocje

Badanie

Aby zbadać ww. zależności autorzy posłużyli się następującymi technikami i metodami badawczymi: metody opisowe, test korelacji Pearsona, regresja krokowa. W badaniu wzięło udział 318 osób (159 par) mieszkających w Isfahan- trzecim co do wielkości mieście Iranu. Dobór próby miał charakter losowy, narzędziem do zebrania wyników badań był kwestionariusz. Ponadto respondentów podzielono na trzy grupy uwzględniając ich status ekonomiczny. Wyróżniono więc: klasę wysoką (rich), klasę średnią (semi – rich), klasę niską (under – rich). Zastosowanie powyższych metod pozwoliło na dokładne zbadanie korelacji pomiędzy komunikacją emocjonalną, a satysfakcją małżeńską w paradygmacie ich statusu ekonomicznego.

Wyniki

Wyniki badań wykazały, że zależności pomiędzy emocjonalną inteligencją, a satysfakcją małżeńską są bardzo duże w grupie klasy wysokiej oraz są mało istotne w grupie klasy niskiej. Niezależnie od stopnia zamożności małżeństw nastrój jest głównym czynnikiem determinującym stopień satysfakcji małżeńskiej. Z kolei równie znaczącym czynnikiem wpływającym na satysfakcję małżeńską w klasie niskiej jest umiejętność zarządzania stresem. Natomiast wyższy neurotyzm, niższa ugodowość, sumienność i mniej pozytywnej ekspresyjności są przywiązane do małżeńskiego niezadowolenia.

Co więcej, badania wskazują, że pozytywny wpływ i kontrola nad emocjami – znamiona dobrego samopoczucia, mogą być przyczyną wielu pożądanych cech, zasobów i sukcesów skorelowanych ze szczęściem.

Inteligencja Emocjonalna – Zobacz więcej

Literatura

Zohre Nasiri Zarch, Sayed Mahdi Marash and Hojatollah Raj, The Relationship between Emotional Intelligence and Marital Satisfaction: 10-Year Outcome of Partners from Three Different Economic Levels. Iran J Psychiatry 2014; 9:4: 188-196

Artykuł użyczony przez psychologia-społeczna.pl

Autor: Aleksandra Dymanus - Gaudyn

Dyplomowany socjolog, absolwentka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Specjalność psychosocjologii, oraz 5-letnie doświadczenie pracy z dziećmi/rodzinami pozwoliło poszerzyć jej zainteresowania, w kierunku psychologii dziecięcej. Interesuje się zagadnieniami związanymi z psychoterapią, psychoanalizą oraz psychologią postaci.