O poczuciu humoru słów kilka

Poczucie humoru

Czy poczucie humoru jest cechą charakteru? Psychologia pozytywna rzuca światło na tę kwestię.

„Człowiek pokazuje swój charakter najwięcej poprzez to, co uważa za śmieszne” takie stwierdzenie zaryzykował niemiecki poeta J.W. von Goethe. I jak się okazuje miał w tym wiele racji.

Musiało minąć około dwóch stuleci aby ktoś zainteresował się konstruktem takim jak poczucie humoru od strony naukowej. I tak psychologia pozytywna dowodzi, że poczucie humoru można traktować jako cechę charakteru.

Jeśli jesteś osobą, która lubi się śmiać, opowiadać dowcipy, żartować z siebie i innych; Albo jeśli sprawiasz, że u otaczających Cię osób pojawia się uśmiech na twarzy to wpisujesz się idealnie w definicję tej cechy charakteru.

Uśmiech = szczęście

Co ciekawe, powszechnie znane klasyfikowanie osób na żartownisi czy gburów wcale nie jest takie łatwe i jednoznaczne. Badania dowodzą, że opisywane przeze mnie poczucie humoru może u różnych ludzi przyjmować różne formy.

Niektórzy lubią żartować sami z siebie zachowując w tym zdrowy rozsądek i umiar. Inni śmieją się z siebie w sposób przesadny, poniżając własne ja. Jeszcze inni – wieczni wesołkowie – rzadko kiedy bywają poważni, sypiąc żartami na każdym kroku. No i w końcu są też osoby sarkastyczne, przejawiające humor agresywny.

Zobacz także: Inteligentne emocje

Psychologowie podjęli się trudu stworzenia narzędzia, które pozwoliło zmierzyć zależność pomiędzy poczuciem humoru, a takimi aspektami jak:

  • szczęście definiowane jako subiektywne poczucie satysfakcji z życia i częste odczuwanie pozytywnych emocji;
  • moralność zawierająca w sobie zasady właściwego funkcjonowania w społeczeństwie;
  • elastyczność traktowana jako umiejętność łatwej asymilacji do zmieniających się warunków otoczenia;
  • osiąganie szczęścia poprzez odczuwanie przyjemności, zaangażowanie w czynności ważne z punktu widzenia jednostki czy postępowanie w zgodzie z własnymi zasadami, przekonaniami;

Główny wniosek płynący z przeprowadzonych badań jest taki, że każdy ze wspomnianych rodzajów poczucia humoru ma ciekawy związek z wymienionymi powyżej obszarami.

Ludzie, posiadający tendencję do zdrowego żartowania z samych siebie, wykazują z reguły więcej pozytywnych emocji, niż ci, którzy kierują się w życiu sarkazmem. Poczucie humoru jest również dobrodziejstwem, pozwalającym łatwiej i szybciej przystosować do nowych warunków.

W końcu agresywne poczucie humoru jest bardzo słabo związane z moralnością. Dość mocno jednak koreluje z takimi cechami jak psychotyczność czy makiawelizm. Jest to nic innego jak brak empatii, manipulowanie innymi czy zachowania aspołeczne.

Poczucie humoru z umiarem

To tylko kilka przykładów, jak nasz poziom poczucia humoru wpływa na nasze codzienne życie. Dotychczas dziedzina psychologii pozytywnej dorobiła się wielu metod mierzenia tej cechy naszego charakteru. Psychologowie sukcesywnie z nich korzystają, aby sprawić by nasze życie stało się przyjemniejsze.

Pamiętajmy o tym, że śmiech ułatwia życie, wyzwala pozytywne emocje i pomaga lepiej funkcjonować wśród ludzi. Tylko jak we wszystkim trzeba w tym żartowaniu zachować umiar i zdrowy rozsądek.

Inteligencja Emocjonalna – Zobacz więcej

Literatura:

Kim, R.E., Rod, A.M. The Conceptualization, Measurment and Role of Humor as a Character Strenght in Positive Psychology. Europe’s Journal od Psychology vol. 10(3), 2014

Artykuł użyczony przez psychologia-społeczna.pl

Autor: Joanna Michalska

Dyplomowany psycholog, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Ukończyła dwie specjalizacje: psychologię zarządzania i marketingu oraz psychologię kliniczną. Wieloletnie doświadczenie zawodowe w międzynarodowych firmach ukształtowało jej zainteresowania w kierunku komunikacji, PR i psychologii w biznesie