Inteligentne narzędzia

Inteligencja emocjonalna w działaniu

Inteligencja emocjonalna – zdolność do rozpoznawania emocji własnych oraz innych osób, zaprzęgnięcia ich do wspomagania myślenia, wykonywania zadań, kontrolowania ich, stanowi kompetencję nadzwyczaj złożoną. Jak każda inteligencja służy ona adaptacji do środowiska. W tym przypadku chodzi przede wszystkim o środowisko społeczne. Jakie korzyści możemy wyprowadzić wprost z posiadania wysokiej inteligencji emocjonalnej? Jak wygląda inteligencja emocjonalna w działaniu?

Zobacz także: Inteligentne emocje

Toolbox

Inteligencja emocjonalna jest modalnością, którą możemy kształtować. Jest to bardzo dobra wiadomość, ponieważ nie wszystkie rodzaje inteligencji dają się rozwijać. Popularny na świecie i często mierzony iloraz inteligencji można podnieść jedynie nieznacznie. Odnosi się on do zdolności wykonywania operacji poznawczych takich jak: liczenie, zapamiętywanie, płynność językowa, uwaga itp.

Inteligencja emocjonalna w działaniu dotyczy zarządzania sobą i innymi w rozmaitych kontekstach społecznych. Czy to w pracy, czy w domu, wszędzie mamy do czynienia z ludźmi i ich rozmaitymi zachowaniami i stanami psychicznymi. Umiejętność odnalezienia się w sytuacji stanowi o sukcesie realizacji celów, pragnień nie tylko pojedynczych osób, ale także całych zespołów ludzkich. IE odpowiada także za dobre a nawet świetne relacje z innymi, które są niezbędne dla naszego dobrostanu psychicznego. Inteligencję emocjonalną można kształtować poprzez narzędzia, które także z niej da się wyprowadzić wprost. Te narzędzia to taktyki i zachowania, które skutecznie mitygują spory, podnoszą poziom zadowolenia, motywacji a nawet produktywności w grupie. Taka swoista skrzynka narzędziowa pozwala na wykorzystanie właściwego przyboru do wyzwania, przed którymi na co dzień przychodzi nam stawać. Przykładowymi narzędziami są:

  • Gwoździe i Słodziaki – czyli obiekty stymulujące odpowiedni nastrój przez odpowiednie umiejscowienie
  • Agenci wywiadu – skonstruowane naukowo metody prowadzenia rozmowy, które podnoszą motywację, pomagają dotrzeć do ukrytych pragnień i rozładowują napięcia
  • Krzywe zwierciadła – techniki, dzięki którym łatwiej rozbudzić pokłady empatii i odczytywania stanów psychicznych innych osób
  • Peryskopy – umożliwiające wgląd we własne stany psychiczne narzędzia, które pomagają odkryć co i dlaczego wypływa na powierzchnię a co pozostaje przed nami nadal ukryte

Wszyscy posiadamy skrzynki z narzędziami, które wykorzystujemy, kiedy cieknie z kranu lub trzeba przybić gwoździa do ściany. Tymczasem stosowną skrzynkę narzędziową powinniśmy mieć także na wypadek sytuacji, w której trzeba komuś pomóc w cierpieniu psychicznym lub przekonać do rzucenia szkodliwego nałogu. Taką skrzynkę oferuje rozwijanie inteligencji emocjonalnej.

Inteligencja Emocjonalna – Zobacz więcej

Autor: Jarosław Świątek

neuropsycholog, redaktor naczelny Polskiego Portalu Psychologii Społecznej, założyciel Szkoły Inteligencji Emocjonalnej, popularyzator nauki i komentator medialny. Autor książki “Wszyscy kłamią. Nie daj się oszukać!”. Specjalista ds. afektywnych podstaw orientacji w otoczeniu, decepcji, psychologii reklamy oraz mechanizmów utajonego uczenia się.